top of page

Sociální a enviromentální odpovědnost dle zákonů ČR a pravidel a směrnic EU

skupiny VJ

V+J OBUV, s. r. o.

Třeboňská 235

373 73 Štěpánovice

Česká republika

​ 

IČ: 25172221, DIČ: CZ25172221

V+J OBUV CZ, s. r. o., člen koncernu 

Třeboňská 235

373 73 Štěpánovice

Česká republika

 

IČ: 48039870, DIČ: CZ48039870

VJ Schuh GmbH

V+J OBUV Slovakia, s. r. o. 

v likvidaci [zrušená]

Landstraße 82

4020 Linz

Rakouská republika

​ 

ID: FN534349h, UID: ATU75621338

Saratovská 6E

841 02 Bratislava

Slovenská republika

​ 

IČO: 35839007, DIČ: 2020226142

Úspěšně aktivní působení v oblasti obchodu a služeb je založeno na výkonnosti zaměstnanců společností skupiny VJ, kvalitě vnitřních procesů, důvěře a dodržování interních i externích požadavků. To zahrnuje nejen dodržování všech zákonných norem specifikovaných zákonodárcem, jako je dodržování ochrany dat nebo antimonopolního zákona, ale také přímé předcházení střetu zájmů nebo eticky korektní spolupráce s obchodními partnery. Kromě transparentnosti a důvěry má dodržování všech stanovených pravidel za cíl také minimalizovat případné škody v důsledku nedodržení právních norem (jako jsou pokuty nebo snížení příjmů), a také nehmotné škody (jako poškození image nebo pověsti) společností skupiny.

Produkty skupiny můžete najít u nejrůznějších prodejců, supermarketů a obchodů. To s sebou nese velkou odpovědnost, a to zajistit, aby nejen vlastní vnitřní procesy, ale i výroba a logistika, probíhaly za správných podmínek, byly řešené správnými lidmi a správnými dodavateli, v souladu s platnými normami kvality. Spolupráce je možná pouze s dodavateli a partnery, kteří dodržují náš kodex chování dodavatele, jenž popisuje standardy, považované za zásadní v partnerstvích s dodavateli a v celém dodavatelském řetězci, a které vycházejí z Iniciativy Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI). 

 

Udržitelné podnikání zaujímá v obchodní strategii důležité místo. Strategie VJ se opírá o tři pilíře, které pokrývají nejdůležitější témata.

PROSTŘEDÍ

Zajistit, aby obchodní cesta, včetně všech vlastních operací a aktivit, směřovala k nulovým emisím skleníkových plynů a ochraně vod.

KOMUNITA

Podporovat sociální soudržnost, snižovat nerovnost a chránit komunity i jednotlivce prostřednictvím korektního obchodního chování.

SPRÁVA

Adekvátní správa a řízení a environmentální, sociální a správní politika musí vždy odrážet závazek k udržitelnému růstu.

Z těchto tří pilířů vychází snaha maximálně využívat svého know-how k přispění k lepší a udržitelnější budoucnosti příštích generací.

Energetická účinnost a udržitelnost patří k hlavním prioritám. Rekonstruovat, renovovat a transformovat udržitelným a technologicky vyspělým způsobem správní, logistické i obchodní prostory, je prospěšné jak pro životní prostředí, tak pro pohodu lidí, kteří pro skupinu i její partnery pracují nebo jsou jejími zákazníky. Proto v této oblasti vyvíjí společnosti skupiny VJ maximální úsilí, stejně jako podporují pracovní prostředí bez obtěžování a diskriminace, kde se mohou všichni zaměstnanci i návštěvníci cítit příjemně a napomáhat k dosažení obchodních i sociálních cílů společnosti.

Snaha vytvářet trvalé hodnoty a být důvěryhodným partnerem jak pro zákazníky a komunity, tak pro zaměstnance, se projevuje i v případě maximální snahy společnosti o nejvyšší možnou míru digitalizace za účelem snížení spotřeby papíru a produkce odpadu. 

 

VJ ví, že svět naléhavě potřebuje snížit ekologickou stopu změnou způsobů, jakými vyrábí zboží a zdroje, a změnou našich návyků. Zaměřuje se na udržitelné hospodaření a efektivní využívání přírodních zdrojů, boj proti plýtvání, omezování produkce odpadu prostřednictvím prevence a opětovného použití, odpovědné nakládání s odpady a snižování znečištění. Prostřednictvím aktivní spolupráce s dodavateli na odstranění chemikálií z dodavatelského řetězce, snižování množství neobnovitelných materiálů v produktech, snižování poměrů balení a zkoumání příležitostí pro opětovné použití a recyklaci produktů, snížení dopadu výrobních procesů na životní prostředí a zdraví těch, kteří pracují a žijí v místech a okolí, kde se produkty vyrábí, se společnosti snaží přispět ke snaze pečovat o náš svět správným způsobem. Všechny produkty musí za všech okolností splňovat požadavky seznamu zakázaných a omezených látek (RSL), tak aby nikdy nebyly pro spotřebitele závadné.

logo-VJ_var-2.1_GR.png
bottom of page