top of page

Impressum dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

skupiny VJ

V+J OBUV, s. r. o.

Třeboňská 235

373 73 Štěpánovice

Česká republika

​ 

IČ: 25172221, DIČ: CZ25172221

V+J OBUV CZ, s. r. o., člen koncernu 

Třeboňská 235

373 73 Štěpánovice

Česká republika

​ 

IČ: 48039870, DIČ: CZ48039870

VJ Schuh GmbH

V+J OBUV Slovakia, s. r. o. 

v likvidaci [zrušená]

Landstraße 82

4020 Linz

Rakouská republika

​ 

ID: FN534349h, UID: ATU75621338

Saratovská 6E

841 02 Bratislava

Slovenská republika

​ 

IČO: 35839007, DIČ: 2020226142

 

internetové prezentace na adresách www.vjobuv.comwww.vjobuv.eu, www.vjschuh.euwww.vjgroup.eu, www.vjgroup.cz, www.wildshoes.eu,

www.quick-shoes.storewww.detska-obuv.store, www.quickshoes.store, www.detskaobuv.store stejně jako internetové obchody na adresách www.vjobuv.cz, www.quickschuh.czwww.quickshoes.cz, www.detskaobuv.online, www.detska-obuv.eu a www.vj-obuv.cz jsou výhradním majetkem společnosti V+J OBUV, s. r. o., přičemž licence k neomezenému používání a šíření veškeré grafiky, zvukových dokumentů, videosnímků, fotografií, produktových fotografií a textů použitých na těchto webových stránkách se uděluje všem výše uvedeným společnostem, které jsou součástí skupiny VJ

Právní informace

1. Ochranná práva

Veškerá práva na tyto internetové stránky, stejně jako jejich obsah patří společnosti V+J OBUV, s. r. o.

2. Kopírování

Kopírování těchto internetových stránek je možné pouze pro osobní, nekomerční účely, pokud uvedete společnost V+J OBUV, s. r. o. jako zdroj. Proto musí být kopírování, ať již v tištěné, digitální nebo jiné formě opatřeno odkazem: „zdroj: www.vjobuv.com“ a značkou „©V+J OBUV, s. r. o." nebo „®V+J OBUV, s. r. o.".

3. Spojení

Bez výslovného písemného souhlasu V+J OBUV, s. r. o. není dovoleno provádět změny na těchto stránkách a / nebo jejím obsahu, především není dovoleno vytvářet rámečkem, odkazem nebo jiným způsobem spojení.

4. Úplnost

V+J OBUV, s. r. o. dbá na zajištění správnosti, úplnosti a aktuálnosti všech informací uvedených na výše uvedených internetových stránkách. Přesto V+J OBUV, s. r. o. doporučuje ověřit si správnost informací před jejich použitím. V+J OBUV, s. r. o. neručí za obsah těchto stránek ani za škody, které prohlížením, stahováním nebo používáním těchto stránek vzniknou.

5. Rozhodné právo

Pro případné právní spory vyplývající z používání internetových stránek a / nebo jejích funkcí platí právo České republiky.

6. Ukládání osobních dat

Při používání online formuláře je nutné, abyste nám poskytli informace vyžadované internetovou stránkou. Společnost V+J OBUV, s. r. o. tato data ukládá pro zpracování poptávky. V+J OBUV, s. r. o. s těmito daty zachází důvěrně a poskytuje je třetím osobám pouze v takové míře, v jaké je to nutné k výše uvedeným účelům, to vše při důsledném dodržení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Vyloučení záruky

V+J OBUV, s. r. o. v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na záruky vůči ní, vztahující se na škody materiálního či duševního charakteru způsobené používáním nebo nepoužíváním poskytovaných informací, popř. využíváním chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud nebyly společností V+J OBUV, s. r. o. zaviněny prokazatelně úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Všechny nabídky podléhají změnám a jsou nezávazné. V+J OBUV, s. r. o. si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit, doplňovat, mazat části stránek nebo celou nabídku, nebo její zveřejnění dočasně nebo definitivně zrušit. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nesplňují, již nesplňují, nebo ne zcela splňují platné právní předpisy, zůstávají ostatní části dokumentu z hlediska obsahu a platnosti nedotčeny.

 

Autorské právo a ochranná značka

V+J OBUV, s.r.o. dbá na to, aby byla ve všech publikacích dodržována autorská práva na použité grafiky, zvukové dokumenty, videosnímky a texty, byly použity jím vytvořené grafiky, zvukové dokumenty, videosnímky a texty nebo byly využity volně přístupné grafiky, zvukové dokumenty, videosnímky a texty nepodléhající autorským právům. Všechny chráněné značky a symboly uváděné v internetové nabídce i chráněné značky a symboly třetích osob podléhají neomezeně ustanovením příslušného platného práva o ochranné značce a vlastnickým právům příslušných majitelů značek. Na základě pouhého uvedení nelze vyvozovat závěr, že značky třetích osob nejsou chráněny! Copyright na zveřejněné, vlastní autorem vytvořené objekty náleží autorovi stránek. Kopírování nebo používání takovýchto grafik, zvukových dokumentů, videosnímků a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora dovoleno.

logo-VJ_var-2.1_GR.png
bottom of page